Gizlilik Politakası

www.yuseremlak.com

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, Yüser Emlak Ltd. Şti tarafından yönetilmekte olan www.yuseremlak.com adresinde yer alan web sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Üyelik Sözleşmesini kabul eden kullanıcılar işbu Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üye olmayan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.    

Kurumsal ve/veya şahıs kullanıcıları ve bunların alt kullanıcıları da Üyelik sözleşmesi ile birlikte işbu Gizlilik Politikasını kabul etmektedir.

 

Yuser Ltd Şti, www.yuseremlak.com a  yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Yuser Emlak Ltd.Şti, bu amacını gerçekleştirebilmek için kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Yuser Emlak Ltd.Şti,, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Veri toplanma şekli aşağıdaki gibidir.

 -Hizmet sağlanabilmesi için, www.yuseremlak.com kullanımı öncesinde veya sırasında,   Yuser Emlak Ltd.Şti’ ye, kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel veriler,

 Bu veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Yuser Emlak Ltd.Şti’ye verilen tüm kişisel bilğileri kapsar.

 Yuser Emlak Ltd.Şti, sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Yuser Emlak Ltd.Şti, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi bilğileri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da video ve/veya görsel reklam ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Yuser Emlak Ltd.Şti, Google tarafından kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Hangi veriler toplanır?

yukarıda belirtilen metotlarla kullanıcılardan çeşitli sabit ve değişken veriler toplamaktadır.  topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.

Yuser Emlak Ltd.Şti,  tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel “verilerin korunması kanunu” uyarınca kişisel veri sayılan veriler:

 Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, kimlik fotokopisi, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler. kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, kullanıcı numaraları ve  ilan numaraları.

Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yüser Emlak Ltd Şti ve/veya Çağrı Merkezlerini arama koşuluyla yapılan görüşme ve yazışmalar, emlak endeksi kullanım bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, portal üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, öncelik seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, web sitesine son giriş tarihi, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri,  girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler, kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili veriler. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı www.yuseremlak.com mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Aracı  ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri, üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler, ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler, ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı “kişisel verilerin korunması kanunu” uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Yukarıda yer alan verilerin hangi amaçla kullanılacağı aşağıdaki gibidir.

İletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, şirket içi değerlendirme, satış ve  sonrası süreçlerin geliştirilmesi, web site geliştirme, tahsilat, portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi, sorun/hata bildirimi, , satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, risk yönetimi, analiz, faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, istatistikî analiz yapmak, veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Elde edilen bu veriler yurtiçinde veya yurtdışında Yuser Emlak LTd. Şti ye da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

Yuser Emlak LTd. Şti, kullanıcıya ait kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Yuser Emlak LTd. Şti kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Kullanıcı, yurt dışına başvurarak kendisiyle ilgili;

         --Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       -- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

       --Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

         --İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        --İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen talepler, www.yuseremlak.com sayfasında bulunan iletişim kanalı ile Yuser Emlak Ltd Şti. iletebilecektir. Sahibinden, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 

Yuser Emlak LTD ŞTİ, kişisel verileri, kullanıcılarına hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla uygun gördüğü sürece kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Yuser Emlak LTD. ŞTİ Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirecektir.

Yuser Emlak LTD. ŞTİ, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Ancak www.yuseremlak.com üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası hükümleri Yuser Emlak LTD. ŞTİ  dilediği zaman www.yuseremlak.com üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir.Bu değişiklikler  yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.