Kullanım Koşulları

WEB SİTE KULLANIM KOŞULLARI

1. KULLANIM KOŞULLARI 

www.yuseremlak.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz:

www.yuseremlak.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve www.yuseremlak.com’da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, www.yuseremlak.com’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen www.yuseremlak.com  kullanmaktan vazgeçiniz. 

1.1. www.yuseremlak.com un sahibi YÜSER emlak LTD ŞTİ dir (bundan böyle kısaca Yüser Emlak olarak anılacaktır)’dir. www.yuseremlak.com da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Yüser Emlak” tarafından sağlanmaktadır. 

1.2. "Yüser Emlak" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “www.yuseremlak.com”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.yuseremlak.com da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. www.yuseremlak.com hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde www.yuseremlak.com a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve Yuser Emlak tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; www.yuseremlak.com’u kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

www.yuseremlak.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Yüser Emlak Ltd Şti nin  hizmetlerini  sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: www.yuseremlak.com a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: www.yuseremlak.com üye olan ve www.yuseremlak.com dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, www.yuseremlak.com daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin Yüser Emlak Ltd Şti. tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Yüser Emlak Ltd.Şti tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Yüser Emlak Ltd Şti. gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Yüser Emlak Ltd Şti. Üyelik Hesabı": Üye’nin www.yuseremlak.com içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda Yüser Emlak Ltd.Şti ye talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile www.yuseremlak.com üzerinden eriştiği Üyeye özel internet sayfaları bütünü.

Yüser Emlak Ltd Şti Hizmetleri” ("Hizmet"): www.yuseremlak.com içerisinde Üyenin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Yüser Emlak Ltd.Şti tarafından sunulan uygulamalardır. Yüser Emlak Ltd Şti  www.yuseremlak.com içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar www.yuseremlak.com  kullanım koşulları bölümünden Üyeye ve/veya üye olmak isteyenlere duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar www.yuseremlak.com’ da yayımlandığı an itibariyle yürürlüğe girer.

“İçerik”: www.yuseremlak.com da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

Arayüz : www.yuseremlak.com ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Yüser Emlak Ltd Şti ye ait olan tasarımlar içerisinde www.yuseremlak.com üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Veritabanı : www.yuseremlak.com dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Yüser Emlak Ltd Şti ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. www.yuseremlak.com

3.1. www.yuseremlak.com, üyeler tarafından Yüser Emlak Ltd. Şti. veritabanına yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle www.yuseremlak.com üzerinden kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. Yüser Emlak Ltd.Şti, www.yuseremlak.com içerisinde kullanıcıların, üye ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini öncelik veren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. Yüser Emlak Ltd.Şti, www.yuseremlak.com dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. Yüser Emlak Ltd Şti, www.yuseremlak.com dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile www.yuseremlak.com aracılığıyla erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Yüser Emlak Ltd. Şti, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan dilediği biçimde kullanabilir.

4. www.yuseremlak.com KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla www.yuseremlak.com üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların www.yuseremlak.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Yüser Emlak Ltd. Şti nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. www.yuseremlak.com,üyeler tarafından www.yuseremlak.com Veritabanı"na yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Yüser Emlak Ltd.Şti,  Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "içerikler dolayısıyla Yüser Emlak Ltd. Şti nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Yüser Emlak Ltd.Şti nin hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. Kullanıcı, www.yuseremlak.com dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcılar, www.yuseremlak.com dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Yuser Emlak Ltd. Şti nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcılar, www.yuseremlak.com dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden üye veya www.yuseremlak.com un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. Yüser Emlak Ltd. Şti, kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Yüser Emlak Ltd. Şti aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, www.yuseremlak.com un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. www.yuseremlak.com un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Yüser Emlak Ltd. Şti işbirliği içinde olduğu firmalara kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına kullanıcı onay vermektedir. 

 

4.7. Yüser Emlak Ltd. Şti, kullanıcıların www.yuseremlak.com üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin  kayıtları belli bir süre için kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

 

4.8. Yüser Emlak Ltd. Şti, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir Çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının SAHİBİNDEN’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. www.yuseremlak.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Yüser Emlak Ltd. Şti nin KULLANIM KOŞULLARI çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Yüser Emlak Ltd. Şti nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Yüser Emlak Ltd. Şti, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Yüser Emlak Ltd. Şti nin arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Yüser Emlak Ltd. Şti üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Yüser Emlak Ltd. Şti tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Yüser Emlak Ltd. Şti nin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. www.yuseremlak.com un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, www.yuseremlak.com un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Yüser Emlak Ltd. Şti her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; Yüser Emlak Ltd. Şti, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. www.yuseremlak.com verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Yüser Emlak Ltd. Şti nin sorumlu tutulamayacağını, kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"SAHİBİNDEN", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.yuseremlak.com dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve Yüser Emlak Ltd. Şti.veritabanı tasarım, metin, imge, yazılım kodları gibi her türlü kodlar, hepsi birlikte, telif haklarına tabi çalışmalardır. Bütün bu çalışmalar ya Yüser Emlak Ltd. Şti tarafından yapılmıştır, yada üçüncü kişilere ücret ödeyerek lisanslı  yaptırılmıştır. İş bu kullanım Koşulları dışında www.yuseremlak.com ve Yüser ltd Şti ye ait olan her türlü hakkı gizli kalmak hakkına sahiptir, izinsiz olarak işlenemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, ve dolaylı olarak kullanılamaz.

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde, "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yüser Emlak Ltd Şti nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, sisteme yapılan saldırılar, hacklenme ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. HUKUKSAL BOYUT

İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Aydın- Didim Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri www.yuseremlak.com, ve Yüser Emlak Ltd. Şti ye ait olan diğer siteleri kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.