Üyelik Sözleşmesi

WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi "Yeni mahalle, 874 sokak 9/1 Didim-Aydın" adresinde mukim YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ile www.yuseremlak.com web siteleri için üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz olanlara eklerine ve yuseremlak.com web sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren  "Üye"  arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Web sitesi:  www.yuseremlak.com alan adı bağlı alt alan adlarından oluşan bu site ile ilgili olarak YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı:  Web sitesine Erişen onun gerçek Veya Tüzel kisi.

Üye:  Web sitelerinin kayıtlanması ve Web sitesi içine dahil edilmesine izin verilmesi.

Üyelik:  Kayıt ol, Web sitelerinin üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurduktan sonra, verdiği kimlik bilgilerini YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik sözleşmesi imzaladı. Üyelik hakkı ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait, kısmen veya tamamen veya bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ tarafından reddedilebilir veya şartlandırılabilir ve şartlar talep edilebilir. "YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ "gerekli görmesi gereken kişi, Üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple son erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusu kabul etmeyebilir.

Üyelik Sözleşmesi:  Web sitesinde yer alanlar ve şartlar ve eklerde bulunan, Üyelik Sözleşmesini anladığınızı ve onaylamak için kullanılan elektronik posta adresini doğrulamak.

YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ Üyelik Hesabı:  Üyenin web sitesinde sunulan işler için gerekli iş olanağı, üyelikle ilgili konularda YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ye talepte, Üyelikle ilgili güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisinin kullanılmasılacağını taahhüt eden kullanıcı adı ve şifre ile Üyeye özel internet sayfaları bütünü.

Hizmetler:  Web Sitesini Ziyaret Edin Üyenin İşbu Üyeliği Sözleşmesi İçeriğini Tanımlamak ve Yapmak İşlemlerini Yapmak Yürütmek İçin YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ aracılığıyla uygulanalardır. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, Web sitesi içerisinde sunulan hizmetlerde dilediği zaman değişiklikler ve / veya uyarlamalar yapılabilir. Yapılan değişiklikler ve / veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallar ve koşullar Web siteleri Web sitesinde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

İçerik:  Web sitesinde yayınlanan ve bilgi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, reklam gibi her türlü görsel, yazımsal ve işitsel yayınları.

Arayüzü:  YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ve Üyeler tarafından oluşturulmuş içeriğinullanılarak görüntülenmesi ve YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ veritabanından sorgulanabilmesilendirilir ile kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun her hakkı saklıdır YÜSER EMLAK LTD. Web sitelerine yapılabilecek her türlü işlemi gerçekleştirmek için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Veritabanı:  Web sitesi içeriğine erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, erişilebilir olduğu ve YÜSER EMLAK LTD. Şİİ sizce 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunandır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, Web sitesinde sunulan hizmetlerin, hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülülüklerinin tespitidir. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ., YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ. ŞTİ tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsamı dâhilindedir. Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmek, Web Sitesinde yer alana, üyeliğe ve hizmetlere yönelik "YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ "tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Üyelik Şartları

4.1  Web siteleri üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten dolayı süresiz yasaklanmış olmak için.

4.2  YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin birisi bir gerekçe gösterme, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğün bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme hakkı vardır, sadece üye, üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ., YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması. Son üyelik son mühlet.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1  Üye, Web siteleri için belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Web sitesinde tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.

5.1.2  Üye, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü sabrın; Üyelere ait her türlü bilgiyi resmi makamlara açıklayanları yetkili eder, bu sebeple YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ den nena ne olursa olsun olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Üyenin Web Sitesinde yer alan ilanlarla ilgili herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ne bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ilgili tarafa verebilir.

5.1.3.  Üyelerin, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ Üyelik hesabına girişte kullandıkları, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendisine girilerek temin edilmeleri, üçüncü kişilerin saklamaları tamamen veya kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üyeler veya / veya YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin ve / veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve / veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur.

5.1.4.  Üye, Web Sitesi İçinde Bulunan Kendisi, Doğrudan ve Doğru Bir Şekilde Doğru ve Uygun Hukuk Kullanıcıları, Web Sitesinde Yayınlanacak veya Bu İçerikle Bağlantılı Ürünlerin Satışını Ve Teşirini, Yürürlükteki Mevzuat Yönleri Herhangi Bir Yasaya Aykırılık Oluşmadığını Kabul ve Taahhüt etmektedir. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, Üye tarafından YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ veya iletilen ya da yükleyen kişiler ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından ya da yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir şey zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5.  Üye, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Sözleşmesinin içeriğini hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. Üye, hukuka uygun amaçlarla Web sitesi üzerinde işlem yapılabilir. Üyenin, Web sitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin ve / veya diğer bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil etmek nitelikteki Web sitesi dâhilinde bulunan resimler, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları ve katalogları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Web sitelerinin yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir kamp faaliyette bulunmayacağını; ihtiyaç duymak ve / veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil ederken davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt olur. Üyenin, işbu Üyenin Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Web Sitesinin İşleyişi ya da Kişilerin uğradıkları ya da uğrayabilecekleri zararlardan dolayı YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ Doğrudan ve / veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, sadece üyeliklerini sadece ilgili ilanların içeriğini öğrenmek ilanları görüntülemesine ve YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ Arayüzünü kullandığınızdan dolayı seçeceğiniz belirli bir yere veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka bir yere gelmemesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişiye girişine ve kullanımına açılması, YÜSER EMLAK LTD. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ. ŞTİ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin ihtiyacı gördüğü, sakladığı ve takip ettiği hakları saklıdır.

5.1.8.  Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ birinin sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili hükümler kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satılmasına ve çeşit sorumluluğunu ve yükümlülüğünü YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ibra'ya kabul ve taahhütlerini verdi.

5.2. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.  "YÜSER EMLAK ŞTİ", işbu "Üyelik Sözleşmesi" nde bahsı geçen hizmetler; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "YÜSER EMLAK LTD.ŞTİ Üyelik Başvuru Formu Üyelik Şartları Sözleşmesinde belirtilen şartlar dâhilleşmek, işbu Üyelik Sözleşmesi kapatılmasını sağlamak için teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu materyalde teknolojik altyapı tesisi yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ zamanında bir kez bildirimde bulunmam işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerin ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilirbilir.

5.2.2.  YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, Web sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri onun zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Web sitesi kullanıcıları da dâhil olmak için üçüncü kişilerin girişine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, bu hakkın hiçbiri bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin talebi değiştirme ve / veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorlukları. Değişiklik ve / veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ yapabilir. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ tarafından talep edilen değişiklik ve / veya düzeltme taleplerinin, yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıclara aittir.

5.2.3. Web sitesi üzerinden, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin kendi kontrolünde olmayan satıcılar, üçüncü şahısların ve şirketlerin üçüncü şahısların bulunduğu ve işlettiği internet sitelerine ve / veya Web sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu Linkler Üyeler ya da sadece referans kolaylık nedeniyle YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ tarafından sağlanan internet sitelerinin veya internetten siteye veya web sitenize ya da içeriğiniz bilgilere ulaşmak için bir türde onayama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web siteleri linkler vasıtasıyla erişilen Web siteleri, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla kullanılabilirilen Web siteleri veya internet siteleri için sunulan hizmetler veya ürünler hakkında bilgi YÜSER EMLAK LTD.

5.2.4.  YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, Web sitesi nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediğinde zaman ve yapıdan erişimden kaldırabilir; YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ Bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine bir bildirim yapmadan son vasıta.

5.2.5.  YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ çalışanlarının ve yöneticilerin, Web sitesinde Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin düzeltilmesi ve doğruluğunu araştırmak ve denetlemek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. Gizlilik Politikası

6.1  YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, Web sitesinde Üyelerle ilgili bilgi işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin avantajları ve gizlilik politikası kapsamında kullanılabilir. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ Üyeliğine ait gizli bilgiler, gizlilik politikası gereği şartlar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, Üyelik Sözleşmesi ve Tescilli İsim ve Kap Üzerinde Üye Olmak İstenen Ad Soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgi; e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmakta veya yaptırmak için Üye ile temas kurmak için kullanabilir . Yüreğin yürürlükte bulunduğu yerlerde mevzuat uyarısı kişisel olarakta bulunun YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ.com'un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ninksiyon içinde firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. YÜSER EMLAK LTD. ŞİİİNDİ İLE BİRLİKTE GÜVENLİ KONULARDAN GÜNCELLENMEK İÇİN GÜNCELLEŞTİRİN.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Üyeler, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ in sunduğu hizmetler, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ Bilgi ve YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin hizmetlerine erişmek ya da kullanması izin vermek hakkına sahip çıkmaz. İşbu Web sitesi Kullanım Hakkı dâhilinde YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ, Web sitesinde yayınlayarak değiştirebilir, değiştirilen hükümler, Web sitesinde yayınlandığı günte geçerli olmak kazarak yürürlüğe girer ,. Üyelik Sözleşmesi, Üyenin tek taraflı beyanıyla değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Sebep sayılan tüm durumda Hukuken mücbir, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden biri birini geç veya bitir ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ için, gecikme, eksik ifa etme veya temerrüt ekilmeyecek veya bu durumlar için YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ denemek bir reklam aşağı tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve aynı zamanda bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve YÜSER EMLAK LTD.

10. Hukuk ve Yetki Uygulanması

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkiler yönetiminde yabancılık unsur bulunması durumunda Türk kanunları ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaflı durum Didim Mahkemeleri Yetkilidir.

11. Kayıtlarının Dönerliliği

Üye, Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ve onun kayıtlı alanlari, ticari kayıt defterleri, defter kayıtları, bilgisayar kayıtları ve tüm kayıt defterleri, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, YÜSER EMLAK LTD. ŞTİ ve yemin töreni HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde kabul edilebilir, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

Üyeliğin Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesiyle ilgilenilmesi ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan Ekler ile Web sitesinde yer alan kurallar ve şartlar, Üyeliğin elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmüyüz geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

13. "Üyelik Sözleşmesine bağlı olan ekler

            Web sitesi Kullanılabilirlik

            Gizlilik Politikası